Γιατί δεν έχετε ακόμα κόψει το κάπνισμα

Παρακαλώ συνδεθείτε ή κάνετε εγγραφή στον ιστότοπό μας για να συμπληρώσετε την φόρμα

Αναφέρατε τις καταγραφές σας στους συμβούλους της τηλεφωνικής γραμμής διακοπής καπνίσματος, όταν σας ερωτήσουν σχετικά.

Όποιοι, όμως, και αν ήταν αυτοί οι λόγοι που δεν είχατε κόψει το τσιγάρο, τώρα ίσως να τα καταφέρετε οριστικά, αν μέσα σας βαθιά το έχετε πάρει απόφαση και καταφέρετε – αφού διακόψετε – να οργανώσετε καλύτερα την άμυνα σας στις προκλήσεις να ξαναρχίσετε να καπνίζετε.

Συμμετέχετε στη Συζήτηση

Back to top