Γιατί δεν έχετε ακόμα κόψει το κάπνισμα

Αναφέρατε τις καταγραφές σας στους συμβούλους της τηλεφωνικής γραμμής διακοπής καπνίσματος, όταν σας ερωτήσουν σχετικά.

Όποιοι, όμως, και αν ήταν αυτοί οι λόγοι που δεν είχατε κόψει το τσιγάρο, τώρα ίσως να τα καταφέρετε οριστικά, αν μέσα σας βαθιά το έχετε πάρει απόφαση και καταφέρετε – αφού διακόψετε – να οργανώσετε καλύτερα την άμυνα σας στις προκλήσεις να ξαναρχίσετε να καπνίζετε.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας