Διευκρινίσεις της “ΔΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜ. ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β” σχετικά με το θέμα «Παράνομη πώληση, διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε υπαίθριο εξωτερικό χώρο διεξαγωγής συναυλιών»

Διευκρινίσεις για το Θέμα: “Απάντηση σε ερώτημα αναφορικά με αρμοδιότητα ελέγχου επί παράνομης πώλησης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού σε υπαίθριο εξωτερικό χώρο διεξαγωγής συναυλιών”

Διαβάστε το κείμενο

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας