Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία & Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας – Συνέντευξη Τύπου Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων “Κάπνισμα στην Ελλάδα”

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες σχετικά με το Κάπνισμα στην Ελλάδα: Η επιδημιολογία του καπνίσματος στην Ελλάδα – Αποτελέσματα δημοσκόπησης του ελληνικού κοινού σχετικά με την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα (Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, ACG – Ελληνική…