Αν έχετε υπ’ όψη σας όλα τα δεδομένα σχετικά με το κάπνισμα και τις επιδράσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό και έχετε αρχίσει να σκέφτεστε λιγότερο επιφανειακά την καπνιστική συνήθεια σας, συνεχίστε διαβάζοντας αυτή την ενότητα. Είναι η σειρά να εξετάσετε την προσωπική σας σχέση με το κάπνισμα.

Γιατί καπνίζετε;

Ξεκινήστε την ενεργητική παρέμβαση σας στην υπόθεση του καπνίσματος και της διακοπής του, αναλογιζόμενοι με μεθοδικότητα και εξετάζοντας με ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους εσείς συνεχίζετε ακόμα να καπνίζετε.

Δημιουργήστε την προσωπική καπνιστική ταυτότητα σας, συμπληρώνοντας το «βιβλιαράκι τσέπης» που μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf (εδώ) είτε ηλεκτρονικά (εδώ). Στις σελίδες, του υπάρχει χώρος να σημειώσετε :  το πότε καπνίζετε, σε ποιο χώρο, με τι αφορμή,  με τι συναναστροφή και με ποια διάθεση.

Μόλις έχετε ένα πλήρη κατάλογο των τσιγάρων που καταναλώνεται για μερικές μέρες, τότε μπορείτε να αναδείξετε και να καταλάβετε με τι συνδέετε η καπνιστική συνήθεια σας. Μπορείτε να παρατηρήσετε αν καπνίζετε για να χαλαρώσετε, για να διώξετε το άγχος, για να καταπολεμήσετε την ανία σας κ.ο.κ. Με άλλα λόγια να αντιληφθείτε ευκρινέστερα το καπνιστικό προφίλ σας. Και αυτό στη συνέχεια θα σας βοηθήσει σημαντικά να χαράξετε καλύτερα την πορεία προς την διακοπή και να εξασφαλίσετε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία της προσπάθειας σας.

Πολιτική Απορρήτου

Μπορείτε εναλλακτικά να συμπληρώστε τα online ερωτηματολόγιά μας και να κάνετε τα τέστ μας

[ic_add_posts category='Ερωτηματολόγια' paginate='yes']