Καταγγελία για κάπνισμα σε Δημόσια Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο δημοτικό κατάστημα Λητής-Θεσσαλονίκης ο δημοτικός υπάλληλος ………………………… καπνίζει προκλητικά το ένα τσιγάρο μετά το άλλο μέσα στο γραφείο …………. καθώς και στο γραφείο της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ωραιοάστρου. Παρά τις συστάσεις των πολιτών ο εν λόγο κύριος αυθαδιάζει και δεν συμμορφώνεται.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας