Καταγγελία για κάπνισμα σε δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου Αβδήρων Ξάνθης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε υπηρεσίες και ΝΠ του Δήμου Αβδήρων Ξάνθης καπνίζουν μέσα στα κτίρια .

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας