Καταγγελία για κάπνισμα σε Ιατρικό-Ακτινολογικό κέντρο

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Καλημέρα, επιθυμώ να καταγγείλω την παρατεταμένη και καθημερινή καταπάτηση του αντικαπνιστικού νόμου, στο Ιατρικο-Ακτινολογικό Κέντρο ‘Δ…………’, στα Ιωάννινα.  Η γιατρός ονομάζεται Γ……… και θρασύτατα καπνίζει καθημερινά μέσα στο Ιατρείο της.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας