Καταγγελία για κάπνισμα σε παιδική χαρά στον Βύρωνα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην παιδική χαρά Αλαμάνας 18, Βύρωνα, κάθε απόγευμα οι μισοί γονείς καπνίζουν στα παγκάκια. Οσάκις τους κάνω παρατήρηση αντιμετωπίζομαι με χλευασμό και ειρωνεία.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας