Καταγγελία για κάπνισμα σε ταβέρνα στον Χολαργό

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο Τ…………. στον Χολαργό γίνεται επιδεικτική καταπατηση του νόμου.

 

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας