Καταγγελία για κάπνισμα σε cafe στην Αθήνα

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είμαστε στο καφέ E………. μέσα και καπνίζουν ενώ είμαστε σε κλειστό χώρο.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας