Καταγγελία για κάπνισμα στη ψυχιατρική κλινική του Γενικού νοσοκομείου Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη ψυχιατρική κλινική του Γενικού νοσοκομείου Κέρκυρας στο τμήμα ……….. καπνίζουν στο γραφείο τη στιγμή που ζητάμε από τους ασθενείς να καπνίζουν εκτός τμήματος!
Επίσης εσωτερικά του τμήματος καπνίζουν και γιατροί του τμήματος

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας