Καταγγελία για κάπνισμα στον ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στον ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ καπνίζουν το 70% τον υπάλληλων μέσα στο κτίριο. Η κατάσταση και λόγο του COVID-19 έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας