Καταγγελία για κάπνισμα στο μαιευτήριο Ιασώ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο κυλικείο από τρία τραπέζια βλέπουμε τρία τσιγάρα και το ένα μάλιστα είναι από γιατρό!!! Μετά από σύσταση δική μας οι δύο καπνιστες αρνήθηκαν να βγούνε έξω από το κυλικείο. Ευχαριστώ.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας