Καταγγελία για το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Διοικητική υπάλληλος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης κάπνιζε στο γραφειο της το οποίο βρισκόταν σε κοινό χώρο με τουλάχιστον άλλα 5 γραφεία συναδέλφων της (δεν κάπνιζαν) και σε χώρο για εξυπηρετηςη Κοινού. Ενώ της έκανα παρατήρηση, με κοιτούσε χωρίς να απαντήσει και συνέχισε να καπνιζει.
26/08/2019

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας