Οι έγκυες με κατάθλιψη καπνίζουν περισσότερο.

Είναι γνωστό πως τα άτομα με κατάθλιψη αφενός μεν καπνίζουν πιο συχνά, αφετέρου δε αυτή η ψυχική διάθεση αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο στις προσπάθειες διακοπής καπνίσματος.

Μία νέα μελέτη από την Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman του Columbia με 8.500 γυναίκες διαπίστωσε πως ενώ στο γενικό πληθυσμό το ποσοστό των καπνιστριών ανάμεσα στα έτη 2002 έως 2014 μειώθηκε, στις έγκυες γυναίκες με κατάθλιψη αυτό αυξήθηκε . Περισσότερο από το ένα τρίτο των εγκύων γυναικών που πάσχουν από κατάθλιψη είναι καπνίστριες, σε σύγκριση με 1 στις 10 στις έγκυες που δεν έχουν κατάθλιψη, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικόDrug and Alcohol Dependence  .

Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν πιο συχνό μεταξύ των ανύπαντρων γυναικών , των λιγότερο μορφωμένων και αυτών που είχαν χαμηλότερα εισοδήματα.

Αυτές οι γυναίκες πρέπει να αποτελέσουν μία ιδιαίτερη ομάδα στόχο για αντικαπνιστικές παρεμβάσεις και οι γυναικολόγοι θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη επιμονή στις συμβουλές για διακοπή καπνίσματος σ΄αυτές.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας