Συνοπτικές πληροφορίες περί της εφαρμογής της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Συνοπτικές πληροφορίες περί της εφαρμογής της  Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Οι από :

  1.  Στο Α4γ/Γ.Π/οικ.10790  13/2/2017
  2. ΓΠ/Δ2β/οικ.8809/31-1-2018

Σχετικές εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας

Με τις παραπάνω σχετικές, αναφέρονται οι απαγορεύσεις, τα όργανα διαδικασίας τήρησης και εφαρμογής των νόμων, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες  κ.α πρακτικά θέματα

Όργανα ελέγχου :

1 .Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του ν.3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής , τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται:

Διαβάστε την συνέχεια εδώ

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας