ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ.

Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται. Μεταξύ των ενηλίκων, η χρήση αυξήθηκε από το 2010 έως το 2013 και στη συνέχεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και αυτό συνέβη μεταξύ των νυν και πρώην καπνιστών τσιγάρων.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού τσιγάρου αυξήθηκαν κατά 150%, από 1,6 εκατομμύρια μονάδες τον Ιανουάριο 2012 σε 4 εκατομμύρια μονάδες τον Φεβρουάριο του 2013 (Δες Σχήμα). Από τότε μέχρι το τέλος του 2016, οι πωλήσεις παρέμειναν σε 4 έως 6 εκατομμύρια μονάδες. Το ποσοστό των αρωματισμένων πωλήσεων αυξήθηκε από 1,5% (1,6 εκατομμύρια μονάδες που πωλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2012) σε 20,7% ( 5,0 εκατομμύρια μονάδες τον Δεκέμβριο του 2016. Το ποσοστό των πωλήσεων μενθόλης ήταν σταθερό σε ποσοστό μόλις 40% κατά την περίοδο της μελέτης, με μειώσεις κατά την περίοδο 2013-2015 και αυξήσεις κατά το 2016.

Η τρέχουσα χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ των εφήβων αυξήθηκε κατά 900% από το 2011 έως το 2015, πριν μειωθεί το 2016.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο προϊόν καπνού στους εφήβους. Η δημοτικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων οφείλεται εν μέρει στις διάφορες γεύσεις που έχουν και οι οποίες μπορούν να κάνουν τα προϊόντα αυτά ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους (5,8-11), ενώ οι γεύσεις  μενθόλης μπορούν να καλύψουν την αψάδα του καπνού και να προωθήσουν την εκκίνηση της καπνιστικής συνήθειας στους νέους. Τα περισσότερα προϊόντα καπνού που χρησιμοποιούνται από τους νέους είναι αρωματισμένα. Το 2014, το 70% των σημερινών χρηστών καπνού στη σχολική ηλικία ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν αρωματισμένα προϊόντα. Ο αρωματισμένος καπνός δημιουργεί ανησυχία για τη δημόσια υγεία, επειδή η χρήση αρωματισμένων ηλεκτρονικών τσιγάρων στους έφηβους συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα πρόθεσης έναρξης του καπνίσματος απ’ όσους εξ’ αυτών δεν κάπνισαν ποτέ, ενώ συνοδεύεται από χαμηλότερη πρόθεση διακοπής σ’ όσους τα χρησιμοποιούν και από μειωμένη εκ μέρους τους αντίληψης της βλάβης που προκαλούν σε σύγκριση με τους μη χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή αερολυμάτων με συστατικά ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμπεριλαμβανομένων των αρωματικών ουσιών, δεν είναι πλήρως κατανοητές. Τα επίπεδα και η έκθεση σε τοξικές ουσίες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το υγρό, τον τρόπο χρήσης και από τον τρόπο θέρμανσης του προϊόντος. Επιπλέον, αν και ορισμένα αρωματικά χημικά προϊόντα είναι εγκεκριμένα για λήψη από του στόματος, μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία όταν εισπνέονται. Μια πρόσφατη εμπεριστατωμένη ανασκόπηση έδειξε ότι τα αερολύματα ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορούν να προκαλέσουν οξεία δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων και να προάγουν το οξειδωτικό στρες, να αυξήσουν τη διαστολική αρτηριακή πίεση (λόγω της νικοτίνης) και να αυξήσουν το βήχα και τον αναπνευστικό συριγμό στους έφηβους χρήστες.

Από το 2012 έως το 2016, ο αριθμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων που διατίθενται στα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 190% και το ποσοστό εξ αυτών που είναι αρωματισμένα αυξήθηκε από 11% σε 44%. Το 2014, στην αγορά διατέθηκαν τουλάχιστον 466 μάρκες ηλεκτρονικών τσιγάρων και 7.764 μοναδικές ( διαφορετικές) γεύσεις. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των προϊόντων από το 2012 έως το 2016 αντιστοιχούσε σε αύξηση των πωλήσεων. Από το 2012 έως το 2016, οι πωλήσεις αρωματισμένων ηλεκτρονικών τσιγάρων αυξήθηκαν σημαντικά. Περισσότερο από το ήμισυ (56,3%) των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρονικών τσιγάρων το 2016 ήταν προϊόντα αρωματισμένα ή με μενθόλη και οι πωλήσεις παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές ανά είδος προϊόντος. Αυτά τα ευρήματα ταιριάζουν με αυτά των προηγούμενων μελετών που τεκμηρίωσαν την πρόσφατη ευρεία αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικών τσιγάρων στις ΗΠΑ και την εξέχουσα χρήση αρωματισμένων ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ εφήβων και ενηλίκων στις ΗΠΑ. Όπως και με τις πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων, οι πωλήσεις πολλών άλλων προϊόντων καπνού και μη καύσιμων προϊόντων καπνού αρωματισμένων και με μενθόλη αυξήθηκαν επίσης από το 2011 έως το 2015. Συνεπώς, η συνεχής παρακολούθηση της ποικιλίας των προϊόντων καπνού με αρωματισμένα προϊόντα στην αγορά των ΗΠΑ, όλων των κατηγοριών, είναι κρίσιμη για την ενημέρωση των στρατηγικών πρόληψης και ελέγχου του καπνού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βασισμένες σε στοιχεία σε επίπεδο πληθυσμού στρατηγικές μπορούν και έχουν εφαρμοστεί για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου στους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως είναι οι έφηβοι, και θα μπορούσαν επίσης να μεγιστοποιήσουν την ευκαιρία να διαπιστωθούν τα πιθανά οφέλη των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε  ενήλικες καπνιστές που εγκαταλείπουν το κλασικό κάπνισμα. Ο Ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει τις πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Απαγορεύει επίσης τη διανομή δωρεάν δειγμάτων ηλεκτρονικών τσιγάρων και πωλήσεων μηχανών πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων, εκτός από χώρους μόνο για ενήλικες. Επιπλέον, 5 ομόσπονδα κράτη, η περιφέρεια της Κολούμπια και περισσότερες από 200 κοινότητες έχουν αυξήσει την ελάχιστη ηλικία πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στα 21 χρόνια. Η θέσπιση και η επιβολή των 21 ετών ως ελαχίστης ηλικίας για όλα τα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και άλλες πολιτικές σε επίπεδο λιανικής μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των δυνατοτήτων πρόσβασης και χρήσης αυτών των προϊόντων μεταξύ των εφήβων και των νέων ενηλίκων, αλλά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που αγοράζονται από ενήλικες καπνιστές για να σταματήσουν πλήρως το κάπνισμα να επιτρέπεται.

Επειδή οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν ηλεκτρονικά τσιγάρα από τους φίλους, την οικογένεια ή τους συνομηλίκους τους, παρά να τα αγοράσουν, η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει την προσφορά από τους συνομιλήκους. Επιπλέον, η απόκτηση από τους συμμαθητές και τα μέλη της οικογένειάς τους υποδηλώνει τη σημασία όχι μόνο της επιβολής των υφισταμένων πολιτικών, αλλά και του υπολογισμού των μη εμπορικών πρακτικών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προσπαθειών πρόληψης του καπνίσματος. Άλλες αποτελεσματικές στρατηγικές για την αποτροπή της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά τσιγάρα μεταξύ των εφήβων περιλαμβάνουν την εξάλειψη των μηχανών αυτοεξυπηρέτησης και την εφαρμογή άλλων πολιτικών σε επίπεδο λιανικής. Ομοίως, η συμπερίληψη των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε νόμους για τους κλειστούς χώρους ελεύθερους καπνού μπορεί επίσης να αποτρέψει την ακούσια έκθεση των ευάλωτων ατόμων και να μειώσει τις δυνατότητες ανανέωσης της χρήσης των προϊόντων καπνού, επιτρέποντας ωστόσο στους ενήλικες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά τσιγάρα στην προσπάθεια τους να σταματήσουν το κάπνισμα των συμβατικών τσιγάρα να καπνίζουν σε εξωτερικούς χώρους έτσι ώστε να μην εκθέτουν  ακουσίως τους παρευρισκόμενους στα αέρια του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Το υψηλό ποσοστό των πωλήσεων ηλεκτρονικών τσιγάρων με μενθόλη (κατά μέσο όρο 37%) και οι αυξήσεις των πωλήσεων αρωματισμένων ηλεκτρονικών τσιγάρων, που έδειξαν και άλλες μελέτες επιβεβαιώνεται με την παρούσα. Το ποσοστό των πωλήσεων ηλεκτρονικού τσιγάρου με μενθόλη είναι γενικά σύμφωνο με εκείνο των τσιγάρων με μενθόλη, που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων τσιγάρων.

Μεταξύ των νυν χρηστών καπνού στην μελέτη “Αξιολόγηση του πληθυσμού για τον καπνό και την υγεία” (PATH), το 80% των εφήβων ηλικίας 12 έως 17 ετών, το 73% των νέων ενηλίκων ηλικίας 18 έως 24 ετών και το 63% των ενηλίκων ηλικίας 25 έως 29 ετών κάνουν χρήση αρωματισμένων προϊόντων καπνού. Από αυτές τις 3 ηλικιακές ομάδες, 16%, 33% και 49%, αντίστοιχα, έκαναν αποκλειστικά κάπνισμα τσιγάρων με μενθόλη. Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα δεδομένα επιτήρησης, τα συμπεράσματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία των στρατηγικών ελέγχου του καπνού για την αντιμετώπιση γευστικών ουσιών που περιλαμβάνουν τα προϊόντα καπνού. Επίσης, απαιτείται έρευνα για να εκτιμηθεί η αντιλαμβανόμενες επιπτώσεις στην υγεία, τους τρόπους που απευθύνεται η προώθηση αυτών των προϊόντων στους νέους και των συμπεριφορών διακοπής μεταξύ των χρηστών άλλων προϊόντων καπνού και των προϊόντων καπνού με μέντα.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας