Το παθητικό κάπνισμα παιδιών σε σπίτια καπνιστών: ένα μεγάλο πρόβλημα

Μια μελέτη από την Βαρκελώνη δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Tobacco Control, που ανήκει στο British Medical Journal. Είναι αξιοσημείωτη γιατί προσφέρει και αυτή επιστημονικές αποδείξεις για το πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά των καπνιστών που καπνίζουν στο σπίτι.
Έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα σε σπίτια: μέτρηση της δια του αέρος μεταφερόμενης νικοτίνης στα σαλόνια και στις παιδικές κρεβατοκάμαρες σπιτιών με καπνιστές.
Με την εισαγωγή «νόμων απαγόρευσης του καπνίσματος» σε διάφορους χώρους έχει μειωθεί η έκθεση του πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα (ΠΚ), αν και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε σπίτια και άλλους δημόσιους χώρους. Τα παιδιά είναι ευάλωτα από τις επιπτώσεις του ΠΚ στην υγεία τους και η μεγαλύτερη έκθεση σ΄αυτό συμβαίνει στο σπίτι.

Στόχοι Να αξιολογηθεί η συγκέντρωση νικοτίνης στον αέρα στο σαλόνι και στην παιδική κρεβατοκάμαρα των σπιτιών με παιδιά κάτω των 13 ετών και να αναλυθούν παράγοντες που σχετίζονται με αυτά τα επίπεδα.

Μέθοδοι Διεξήγαμε μια μελέτη στη Βαρκελώνη το 2015-2016, επιλέγοντας ένα δείγμα από οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 13 ετών. Το δείγμα περιλάμβανε 50 οικογένειες με καπνιστές και 50 χωρίς. Μετρήσαμε τις συγκεντρώσεις νικοτίνης στον αέρα του σαλονιού και στην παιδική κρεβατοκάμαρα και, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς, συλλέξαμε  πληροφορίες για τις συνήθειες καπνίσματος στο σπίτι.

Αποτελέσματα Στα σπίτια χωρίς καπνιστές μετρήθηκαν συγκεντρώσεις νικοτίνης κάτω από το όριο ανίχνευσης (<0,02 μg / m 3 ), ενώ εκείνες με τουλάχιστον έναν καπνιστή μετρήθηκαν ποσότητες 0,16 μg / m 3 στο σαλόνι και 0,12 μg / m 3 στην κρεβατοκάμαρα. Όταν το κάπνισμα επιτρεπόταν στο σπίτι, οι τιμές αυτές μετρήθηκαν αυξημένες αντίστοιχα στα 1,04 και 0,48 μg / m 3 . Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις νικοτίνης και στους δύο χώρους σχετίζοντανέντονα (r = 0,89) με τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζονταν στο σαλόνι, τους τρόπους καπνίσματος, τον αριθμό των καπνιστών που ζουν στο σπίτι και την μυρωδιά του καπνού.

Συμπεράσματα Τα σπίτια με καπνιστές παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα νικοτίνης και ΠΚ στο σαλόνι και στην παιδική κρεβατοκάμαρα. Επομένως, χρειάζονται επειγόντως προγράμματα που να εστιάζουν στη μείωση της έκθεσης των παιδιών στο ΠΚ.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας