Το ποσοστό των ενήλικων καπνιστών στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλό (15%).

Το ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε σχετικά σταθερό μεταξύ του 2015 και του 2016, , σύμφωνα με μελέτη του CDC, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Morbidity and Mortality Weekly Report .

Το 2016, το 15,5% των ενηλίκων στις ΗΠΑ, δηλ. 37,8 εκατομμύρια άτομα, ήταν καπνιστές τσιγάρων, συγκριτικά με το 15,2%, δηλ. 36,5 εκατομμύρια που ήταν το 2015.

Τα τελευταία 50 χρόνια σημειώθηκε μία ραγδαία μείωση των καπνιστών από το υψηλότερο ποσοστό που ήταν περίπου 43% σ τα μέσα της δεκαετίας του 1960 στο σημερινό 15,5%.

Παρόλο που φαίνεται σαν να σταμάτησε η πτώση, αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς είναι προσωρινό και εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι ο στόχος το 2020 να καπνίζει μόνο το 12% των Αμερικανών είναι εφικτός.

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι καπνιστές που διέκοψαν τη συνήθεια τους μεταξύ 2005 και 2016 αυξήθηκε από 50,8% στο 59% αντίστοιχα, και μάλιστα η μεγαλύτερη σχετική αύξηση σημειώθηκε στις ηλικίες των 25-44 ετών ( κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό). Καθώς ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζουν οι καπνιστές φαίνεται να μειώνεται αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός αυτών που διακόπτουν το κάπνισμα.

Οι άνδρες καπνίζουν περισσότερο από τις γυναίκες ( 17,6% προς 13,5% αντίστοιχα), ενώ οι νεαροί ενήλικες 19-24 ετών φαίνεται να καπνίζουν λιγότερο από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Τέλος εντυπωσιακή είναι η διαφορά (9πλάσια) στα ποσοστά καπνιστών μεταξύ αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης και εκείνων με στοιχειώδη εκπαίδευση και των  λάβει ανώτατη μόρφωση συγκριτικά με εκείνους με στοιχειώδη

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας