31 Ιουλίου 1856 – Ο Όθωνας απαγόρευσε το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους

Σαν σήμερα στις 31 Ιουλίου του 1856, ο βασιλιάς Όθωνας επέβαλε την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το διάταγμα είχε ως κύρια αιτία τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε ρητά, απαγορευόταν το κάπνισμα των υπαλλήλων στα δημόσια γραφεία και καταστήματα αλλά και στους επισκέπτες σε αυτά και γινόταν ειδική μνεία στην πρόληψη για το ξέσπασμα πυρκαγιάς. Το διάταγμα έμεινε σε ισχύ για επτά χρόνια και μετά την έξωση του Όθωνα ο νόμος άλλαξε.

Στην Ελλάδα, το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους κλειστούς δημόσιους χώρους και τους χώρους εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, ωστόσο ο αντικαπνιστικός νόμος δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε. Από τις πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης, αποφασίστηκε η άμεση και αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, όπως είχε δεσμευτεί δημόσια ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν πρόεδρος την Ν.Δ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου (World Cancer Day) την 4η Φεβρουαρίου 2019.

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προστασίας και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω της προσπάθειας για την καταπολέμηση τόσο του φαινομένου της εξάρτησης από το κάπνισμα όσο και των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού στο σύνολο του πληθυσμού. Βασικός πυλώνας είναι ο τομέας της πρόληψης μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων πληθυσμού ( πχ ανηλίκων) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος.

Στόχος της νέας εγκυκλίου είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης του κοινού. Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων και αδιάλειπτων ενεργειών ενημέρωσης του κοινού αποτελεί και η υπενθύμιση της κείμενης νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του ανωτέρου σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία συμβάλει κατά το δυνατό σε κάθε αντικαπνιστική προσπάθεια συμπαραστέκοντας στο Υπουργείο Υγείας αλλά και άλλων φορέων  σε στοχευμένες δράσεις.

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύουμε στη συστηματική προσπάθεια αλλαγής της κακής νοοτροπίας των καπνιστών και άλλων παραγόντων οι οποίοι υπονομεύουν τις αντικαπνιστικές δράσεις, μαζί δε και την προσπάθεια προάσπισης της δημόσιας υγείας ( αρκετοί προς ίδιον όφελος ).

Τέλος, παρακαλούμε τα  συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, τα ΜΜΕ και όλους τους λειτουργούς του Τύπου, με τη συνεργασία και των λειτουργών υγείας, να συμμετάσχουν σε μια κοινή δράση με στόχο την προστασία της ζωής όλων και όχι μόνο, με το σεβασμό των υφισταμένων διατάξεων εντός των κλειστών χώρων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος π.χ. στις ακτές, τους χώρους που γεμίζουν παιδιά με την αποφυγή απόθεσης ασυναίσθητα των χρησιμοποιημένων προϊόντων καπνού (αποτσίγαρα – κουτιά – πλαστικά κ.α)

Παράλληλα, αποτεινόμενοι στον φίλο καπνιστή ζητάμε να σεβαστεί το νόμο, να αποφεύγει τη χρήση καπνικών προϊόντων στους απαγορευμένους κλειστούς χώρους και ανοιχτούς χώρους αθλοπαιδείας, μαζί και τους ιδιοκτήτες των πάσης φύσεως (κλειστών χώρων) κέντρων για διασκέδαση κ.α και να στηρίξουν την αντικαπνιστική νομοθεσία. Η δράση αυτή θα βοηθήσει όλους προάγοντας την δημόσια υγεία.

 

Ολόκληρο το διάταγμα εκείνης της εποχής:

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Ο Θ Ω Ν – Ε Λ Ε Ω   Θ Ε Ο Υ – ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α΄. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β΄. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.

Γ΄. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

Α Μ Α Λ Ι Α