Γνωστοποίηση αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών COP8 προς εθνικούς φορείς και ΔΚΟ για τον Έλεγχο του Καπνού

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί διεθνή συνθήκη που αφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και έχει κυρωθεί από 181 χώρες. Η θέση της σε εφαρμογή μάλιστα, έπειτα από την απαιτούμενη κύρωσή της…

Προβολή Αρχείου
Back to top