Γνωστοποίηση αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών COP8 προς εθνικούς φορείς και ΔΚΟ για τον Έλεγχο του Καπνού

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί διεθνή συνθήκη που αφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και έχει κυρωθεί από 181 χώρες. Η θέση της σε εφαρμογή μάλιστα, έπειτα από την απαιτούμενη κύρωσή της…

Προβολή Αρχείου

Σημειωματάριο Διακοπής Καπνίσματος

Δημιουργήστε την προσωπική καπνιστική ταυτότητα σας, συμπληρώνοντας το «βιβλιαράκι τσέπης» που μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf παρακάτω. Στις σελίδες, του υπάρχει χώρος να σημειώσετε :  το πότε καπνίζετε, σε…

Προβολή Αρχείου
Back to top