Η ιστορία του Καπνίσματος

Παρακολουθήστε την παρουσίαση του κ. Ευάγγελου Φιλόπουλου, προέδρου της Ε.Α.Ε., σχετικά με την Ιστορία του Καπνίσματος. Η παρουσίαση χωρίζεται σε 3 μέρη για ευκολία παρακολούθησης.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας