Σημειωματάριο Διακοπής Καπνίσματος

Δημιουργήστε την προσωπική καπνιστική ταυτότητα σας, συμπληρώνοντας το «βιβλιαράκι τσέπης» που μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf παρακάτω. Στις σελίδες, του υπάρχει χώρος να σημειώσετε :  το πότε καπνίζετε, σε ποιο χώρο, με τι αφορμή,  με τι συναναστροφή και με ποια διάθεση.

Μόλις έχετε ένα πλήρη κατάλογο των τσιγάρων που καταναλώνεται για μερικές μέρες, τότε μπορείτε να αναδείξετε και να καταλάβετε με τι συνδέετε η καπνιστική συνήθεια σας. Μπορείτε να παρατηρήσετε αν καπνίζετε για να χαλαρώσετε, για να διώξετε το άγχος, για να καταπολεμήσετε την ανία σας κ.ο.κ. Με άλλα λόγια να αντιληφθείτε ευκρινέστερα το καπνιστικό προφίλ σας. Και αυτό στη συνέχεια θα σας βοηθήσει σημαντικά να χαράξετε καλύτερα την πορεία προς την διακοπή και να εξασφαλίσετε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία της προσπάθειας σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το online σημειωματάριο διακοπής καπνίσματος και να αποθηκεύετε κάθε φορά την πρόοδό σας.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας