Ετικέτα / Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής – Π. Σακελλαρόπουλος