Ετικέτα / Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας (Κ.Η.Ν.) Νίκος Κούρκουλος