Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που ξεκαθαρίζει τους όρους απαγόρευσης της  διαφήμισης προϊόντων καπνού καπνού, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε μία συστηματική παραβίαση τους , ιδίως στο διαδίκτυο.

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας